SOSTRE participacion exposicion Velluters

Abordem la recerca sobre les pràctiques territorials, urbanes i arquitectòniques des de la cerca d'alternatives sostenibles als models convencionals i la participació dels agents implicats. Aquest plantejament genera una transferència de coneixements i converteix la recerca en una eina transformadora de la realitat (IAP).

A literature review should bе organized in sections. It can be divided into sections based оn your topic, discipline or area of study. You will have to organize the information you have gathered from your sources according to the different categories. You mаy have to write the literature review chapter by chapter you can ask for writing help here college paper writing service reviews so one of the services can do it partly or as a whole. It is important to note that you should nоt just summarize what is іn the book but also evaluate it. This will help you to write an excellent literature review.

Treballem totes les escales de l'hàbitat, des de l'exploració de noves formes d'abordar el planejament territorial fins a la definició del sistema constructiu, sempre en funció del context específic: geogràfic, social i econòmic.

Establim intercanvi de coneixements i experiències, tant a nivell acadèmic com en l'exercici professional quotidià, a través de projectes de recerca i estudis específics relacionats amb l'arquitectura i el territori, la ciutadania i el desenvolupament sostenible.

 

Projectes de recerca 

Realitzem treballs de recerca científica, que suposen una innovació en els enfocaments tecnològics, socials i mediambientals.

 

Edició i publicació

Editem i coordinem llibres, publicacions i materials didàctics sobre temes entorn de l'hàbitat, en el seu sentit més ampli.

 

Comissariat i disseny d'exposicions

En el camp de la divulgació comissariem exposicions i dissenyem la manera de fer-ho en funció del seu contingut i el públic al que van dirigides.