back to » Formació

Eines de cooperació local

Coordinació i direcció del curs “Arquitectes i cooperació local. Eines i experiències actuals”. Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de València, Col·legi Oficial d´Arquitectes de la Comunitat Valenciana i Ca Revolta, València, 2009

El treball de SOSTRE en el barri de Velluters sorgeix en 2009 amb la petició d'assessorament tècnic per part de la plataforma veïnal “Recuperem el Princesa, reviscolem el barri”. La col·laboració s'inicia amb l'estudi de la situació urbanística del present, passat i futur del lloc i entorn del desaparegut Teatre Princesa, motivats per la inquietud d'intentar evitar que un lloc tan emblemàtic per a la vida del barri es convertira en un solar més dels molts que jalonen Ciutat Vella.

Amb el solar del Princesa com a fil conductor es van realitzar consultes públiques i jornades i tallers sobre cooperació local. Van participar veïns i veïnes, associa-ciones i col·lectius veïnals i professionals de la Federació d'Arquitectura Social. Els tècnics participants en el curs van realitzar labors d'assessorament i assistència tècnica en matèria urbanística, arquitectònica i tecnològica, així com de recolze en el procés de participació ciutadana, amb la finalitat d'adquirir en el intercanvi coneixements que incideixen en la difusió de l'urbanisme participatiu i la reflexió sobre la professionalització de l'arquitecte o arquitecta en aquest camp.

Es va crear, amb la informació arreplegada, un dossier didàctic de procediments i metodologia de treball, protocols d'actuació i mètodes participatius, que permeta als tècnics planificar i gestionar amb eficàcia els plans, programes i projectes de desenvolupament local.

 sostre cooperación local solares princesa arquitectura