SOSTRE participacion exposicion Velluters

Abordem la recerca sobre les pràctiques territorials, urbanes i arquitectòniques des de la cerca d'alternatives sostenibles als models convencionals i la participació dels agents implicats. Aquest plantejament genera una transferència de coneixements i converteix la recerca en una eina transformadora de la realitat (IAP).

Treballem totes les escales de l'hàbitat, des de l'exploració de noves formes d'abordar el planejament territorial fins a la definició del sistema constructiu, sempre en funció del context específic: geogràfic, social i econòmic.

Establim intercanvi de coneixements i experiències, tant a nivell acadèmic com en l'exercici professional quotidià, a través de projectes de recerca i estudis específics relacionats amb l'arquitectura i el territori, la ciutadania i el desenvolupament sostenible.

 

Projectes de recerca 

Realitzem treballs de recerca científica, que suposen una innovació en els enfocaments tecnològics, socials i mediambientals.

 

Edició i publicació

Editem i coordinem llibres, publicacions i materials didàctics sobre temes entorn de l'hàbitat, en el seu sentit més ampli.

 

Comissariat i disseny d'exposicions

En el camp de la divulgació comissariem exposicions i dissenyem la manera de fer-ho en funció del seu contingut i el públic al que van dirigides.