SOSTRE consultancy construccin Mauritania

Oferim serveis de consultoria tècnica en arquitectura i urbanisme, en totes les seues escales i dirigits i adaptats tant al context internacional com al context local.

Cerquem la màxima eficiència mediambiental, tècnica, econòmica i social en cada projecte, incorporant als nostres encàrrecs la recerca i la innovació metodològica.

Abordem tant projectes com a avaluacions i auditories tècniques en matèria d'arquitectura, espai públic, gestió municipal i ordenació territorial amb la base de la creativitat social com a fonamental inspiració per al canvi.

 

Arquitectura

Realitzem projectes d'arquitectura adaptats a l'entorn, el clima i la cultura, cercant el màxim impacte a través de dissenys innovadors i integradors.

En l'àmbit de la gestió de la construcció en la cooperació internacional, dirigim processos centrats en l'optimització de recursos, la formació i la transferència tecnològica.

Espai públic

Realitzem diagnòstics i projectes en espais urbans que propicien llocs de trobada inclusius, com a escenaris representatius de l'heterogeneïtat social contemporània.

 

Territori

Des de l'escala de l'ordenació del territori i el planejament municipal, realitzem treballs dirigits a la consecució de territoris sostenibles i ciutats inclusives. Estem especialitzats en plans territorials estratègics, mobilitat sostenible, estudis i projectes de paisatge, recursos patrimonials, diagnòstics mediambientals i plans urbanístics aplicant tècniques de participació ciutadana.