camins escolars

Martes, 18 Junio 2019 15:03

Estudis de mobilitat en centres educatius de València i Meliana, 2018 i 2019.

Els estudis de mobilitat en centres educatius són projectes dirigits al foment de la mobilitat sostenible i de l'autonomia escolar que compten amb la participació del conjunt de la comunitat educativa de cada col·legi o institut, incloent la direcció del centre, l'alumnat, l'AMPA i l'equip tècnic de l'administració.

Les sessions participatives incloses en la redacció d'aquests estudis (tallers i enquestes dirigides a escolars i AMPAS) han evidenciat hàbits de mobilitat i rols de gènere dominants en relació a l'accés quotidià a aquests centres, i sobre la base de les necessitats reals i específiques de cada centre s'han proposat millores urbanes i propostes educatives com el pedi-bus o el bici-bus.

sostre.caminos escolares meliana

Fins ara hem desenvolupat estudis de mobilitat en els següents centres:
CEIP Cervantes (València, 2018)
CEIP Santa Teresa (València, 2018)
CEIP Jaime Balmes (València, 2018)
CEIP Vicente Gaos (València, 2018)
CEIP El Crist (Meliana, 2019)
CEIP Mediterrani (Meliana, 2019)
IES La Garrigosa (Meliana, 2019)
Col·legi Sagrado Corazón (Meliana, 2019)

sostre.caminos escolares valencia

Published in Consultoria

Caminos escolares

Martes, 18 Junio 2019 14:59

Estudios de movilidad en centros educativos de Valencia y Meliana, 2018 y 2019.

Los estudios de movilidad en centros educativos son proyectos dirigidos al fomento de la movilidad sostenible y de la autonomía escolar que cuentan con la participación del conjunto de la comunidad educativa de cada colegio o instituto, incluyendo la dirección del centro, el alumnado, el AMPA y el equipo técnico de la administración.

Las sesiones participativas incluidas en la redacción de estos estudios (talleres y encuestas dirigidas a escolares y AMPAS) han evidenciado hábitos de movilidad y roles de género dominantes en relación al acceso cotidiano a estos centros, y en base a las necesidades reales y específicas de cada centro se han propuesto mejoras urbanas y propuestas educativas como el pedi-bus o el bici-bus.

sostre.caminos escolares meliana

Hasta ahora hemos desarrollado estudios de movilidad en los siguientes centros:
CEIP Cervantes (Valencia, 2018)
CEIP Santa Teresa (Valencia, 2018)
CEIP Jaime Balmes (Valencia, 2018)
CEIP Vicente Gaos (Valencia, 2018)
CEIP El Crist (Meliana, 2019)
CEIP Mediterrani (Meliana, 2019)
IES La Garrigosa (Meliana, 2019)
Colegio Sagrado Corazón (Meliana, 2019)

sostre.caminos escolares valencia

Published in Consultoría