prev next

Hem arrancat! Dissabte vam celebrar la primera sessió pública del procés Rascanya en xarxa: la ronda a debat, que va consistir en una passejada crítica amb representants d'associacions i veïnat del barri de Torrefiel.

SOSTRE-RASCANYA-TORREFIEL-MOBILITAT

Una passejada crítica és una eina lúdica (però també tècnica) per a detectar de forma participada els principals conflictes i potencialitats de l'entorn quotidià. En aquesta primera activitat, la reflexió ha girat entorn als conceptes de mobilitat quotidiana i la mobilitat sostenible, partint d'una infraestructura a escala local com la Ronda Nord i la seua connexió amb les infraestructures quotidianes del barri (com els parcs, el mercat o el col·legi).

En aquesta relectura de l'entorn hem donat importància als trajectes quotidians que discorren a una escala de proximitat, adoptant per a això diversos enfocaments: fer la compra (amb càrrega o amb un carret), anar al metge (a càrrec d'algú o acompanyant), passejar, anar o portar al col·legi, etc., des d'un punt de vista inclusiu és a dir, posant-nos en la pell d'altres persones (amb diversitat funcional, una persona major o menor, etc.) per a comprendre així les diferents experiències vitals que hi poden confluir a un mateix lloc.

D'aquesta manera serà possible establir les bases d'un disseny urbà que contemple i siga sensible a les necessitats diverses que totes les persones tenim en la nostra vivència de la ciutat.

En les pròximes sessions ficarem sobre la taula (i sobre el plànol) els diferents conflictes i reptes de millora detectats al passeig i la seua viabilitat tècnica. Seguim!